0
เก่งภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่ม 1 +เฉลย
ติวเข้มก่อนสอบ ปูพื้นฐานหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Grammar Speaking and Reading แบบทดสอบ + แนวข้อสอบ ปลายภาคเรียน พร้อมเฉลยแยกเล่ม
หนังสือ103.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาและแบบฝึกหัดเสริมทักษะ วิชา "ภาษาอังกฤษ" ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ตรงตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบทุกบท ทุกหัวข้อ อีกทั้งโจทย์ข้อสอบท้ายบทและแนวข้อสอบปลายภาค พร้อมเฉลยแยกเล่ม ใช้ประกอบการเรียน และเตรียมตัวสอบกลางภาคและปลายภาค

สารบัญ

Grammar
- Lesson 1 Articles แบบทดสอบ
- Lesson 2 Nouns แบบทดสอบ
- Lesson 3 Pronoun แบบทดสอบ
- Lesson 4 Two Objects แบบทดสอบ
- Lesson 5 Possessive Form แบบทดสอบ
ฯลฯ

Speaking
- Unit 1
- Unit 2

Reading
- Reading 1
- Reading 2
- Reading 3

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716703522 (ปกอ่อน) 164 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก: 335 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน