0
เก่งภาษาอังกฤษ ป.1 เล่ม 1 +เฉลย
แบบทดสอบ + แนวข้อสอบ ปลายภาคเรียน พร้อมเฉลยแยกเล่ม
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาและแบบฝึกหัดเสริมทักษะ วิชา "ภาษาอังกฤษ" ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ตรงตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบทุกบท ทุกหัวข้อ อีกทั้งโจทย์ข้อสอบท้ายบทและแนวข้อสอบปลายภาค พร้อมเฉลยแยกเล่ม ใช้ประกอบการเรียน และเตรียมตัวสอบกลางภาคและปลายภาค

สารบัญ

Lesson 1 Alphabet A-Z
Lesson 2 Number 1-10
Lesson 3 Singular and Plural Nouns
Lesson 4 Personal Pronoun
Lesson 5 Is, Am, Are, = เป็น, อยู่, คือ
Lesson 6 Greeting (การทักทาย)

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716703362 (ปกอ่อน) 112 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 6 มม.
น้ำหนัก: 225 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน