0
เก่งภาษาอังกฤษ ป.3 เล่ม 1 +เฉลย
ติวเข้มก่อนสอบ ปูพื้นฐานหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Grammar Speaking and Reading แบบทดสอบ + แนวข้อสอบ ปลายภาคเรียน พร้อมเฉลยแยกเล่ม
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาและแบบฝึกหัดเสริมทักษะ วิชา "ภาษาอังกฤษ" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ตรงตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ครบทุกบท ทุกหัวข้อ อีกทั้งโจทย์ข้อสอบท้ายบทและแนวข้อสอบปลายภาคพร้อมเฉลยแยกเล่ม ใช้ประกอบการเรียน และเตรียมตัวสอบกลางภาคและปลายภาค

สารบัญ

Grammar
- Lesson 1 Alphabet (ตัวอักษร A-Z)
- Lesson 2 Nouns (คำนาม)
- Lesson 3 Uncountable Noun (คำนามนับไม่ได้)
ฯลฯ

Reading
- Unit 1 I Like Bananas
- Unit 2 House (บ้าน)

Speaking
- Speak 1 Who...? และ What....?
- Speak 2 Excuse me และ I'm Sorry

- แนวข้อสอบปลายภาคเรียน

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716703591 (ปกอ่อน) 124 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 265 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน