0
เก่งภาษาอังกฤษ ป.3 เล่ม 2 +เฉลย
ติวเข้มอย่างมั่นใจ ก่อนสอบปลายภาค ปูพื้นฐานหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Grammar Reading Speaking แบบทดสอบ + แนวข้อสอบ ปลายภาคเรียน พร้อมเฉลยแยกเล่ม
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เก่งภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2" เป็นแบบฝึกหัดเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จัดทำขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการใช้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) คำศัพท์ การแต่งประโยค ประโยคปฏิเสธ และบทสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจำวัน พร้อมแบบทดสอบแยกตามบท และเฉลยแยกเล่ม   เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

Grammar
- Lesson 9 Numbers (ตัวเลข, จำนวน)
- Lesson 10 Time (เวลา)
- Lesson 11 Have, Has (มี, กิน, ดื่มฯลฯ)
- Lesson 12 Adjectives (คำคุณศัพท์)
- Lesson 13 What is it Like? (มันมีลักษณธอย่างไร)
ฯลฯ

Reading
- Unit 3 Job (อาชีพ งาน)
- Unit 4 Building and Places (อาคารและสถานที่)

Speaking
- Speak 3 My name is
- Speak 4 Thank you

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716703225 (ปกอ่อน) 124 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 255 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน