0
เก่งภาษาอังกฤษ ป.4 เล่ม 1 +เฉลย
ติวเข้มอย่างมั่นใจ ก่อนสอบปลายภาค ปูพื้นฐานหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Grammar Reading Speaking แบบทดสอบ + แนวข้อสอบ ปลายภาคเรียน พร้อมเฉลยแยกเล่ม
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เก่งภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1" เป็นแบบฝึกหัดเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จัดทำขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการใช้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) คำศัพท์ การแต่งประโยค ประโยคปฏิเสธ และบทสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจำวัน พร้อมแบบทดสอบแยกตามบท และเฉลยแยกเล่ม   เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

Lesson 1 Nouns คำนาม
Lesson 2 Article : a an
Lesson 3 This, That, These, Those
Lesson 4 There is, There are มี
Lesson 5 Have, Has มี
Lesson 6 Is, Am, Are เป็น อยู่ คือ
Lesson 7 Has got / Have got มี
Lesson 8 Can สามารถ, ทำได้
Lesson 9 Number จำนวน
Lesson 10 การอ่านเวลานาฬิกา Time
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716703249 (ปกอ่อน) 136 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 285 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน