0
เก่งภาษาอังกฤษ ป.6 เล่ม 2 +เฉลย
แบบฝึกหัดเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) แบบทดสอบ + แนวข้อสอบ ปลายภาคเรียน พร้อมด้วยแวนข้อสอบ NT และ O-NET เฉลยแยกเล่ม
หนังสือ103.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    แบบฝึกหัดเสริมทักษะและทบทวนบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ครบทั้งเนื้อหา Grammar / Reading / Speaking พร้อมเฉลยแยกเล่ม และแนวข้อสอบปลายภาค ตรงตามหลักสูตรใหม่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) นอกจากนี้ยังมีแนวข้อสอบ O-NET ป.6 พร้อมเฉลยให้ฝึกทำ เหมาะสำหรับทั้งนักเรียนใช้ทบทวนหรือเตรียมตัวสอบ ครูอาจารย์และผู้สนใจ

สารบัญ

Lesson 1 : Past Simple Tenses
Lesson 2 : Future Simple Tenses
Lesson 3 : Requests
Lesson 4 : Somebody, Something
Lesson 5 : Must / Have to
Lesson 6 : Can / Be able to
Lesson 7 : May
Lesson 8 : Should และ Ought to
Lesson 9 : Past Progressive Tenses
Lesson 10 : Present Perfect Tenses
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716703324 (ปกอ่อน) 172 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 9 มม.
น้ำหนัก: 350 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน