0
เก่งภาษาอังกฤษ พิชิตเกรด 4 มัธยมศึกษาปีที่ 3 +เฉลย
สรุปเนื้อหาเน้น ๆ เข้มข้น เพื่อพิชิตคะแนนสอบ ข้อสอบปลายภาค เฉลยละเอียดพร้อมเหตุผล
หนังสือ179.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เก่งภาษาอังกฤษ พิชิตเกรด 4 มัธยมศึกษาปีที่ 3" เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาและแบบฝึกหัดเสริมทักษะ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.3 ตรงตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบทุกเรื่อง ทุกหัวข้อ อีกทั้งโจทย์ข้อสอบท้ายบทและแนวข้อสอบปลายภาค และแนวข้อสอบ O-NET ม.3 พร้อมเฉลยแยกเล่ม ใช้ทบทวนเตรียมตัวสอบปลายภาค สอบ O-NET หรือสอบเข้า ม.4

สารบัญ

1. Agreement of Object and Verb
2. Infinitive and Gerund
3. Interjection (หรือ Exclamatory Sentence)
4. Question Tags
5. Active and Passive Voice
6. Relative Clause
7. Conditional Sentences (If-Sentences)
8. Unless
9. Wish
10. Conjunctions
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716703584 (ปกอ่อน) 248 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 12 มม.
น้ำหนัก: 495 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน