0
เก่งภาษาไทย ป.1 เตรียมขึ้น ป.2 ฉบับเข้าใจง่าย
แบบทดสอบเสริมทักษะภาษาไทย อ่านง่าย เรียนสนุก ครบถ้วนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หนังสือ185.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปย่อเนื้อหาสำคัญวิชาภาษาไทย สำหรับน้องๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เนื้อหาอ่านง่าย ตรงประเด็น สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ การสะกดคำ การผันวรรณยุกต์ อักษรควบกล้ำ อักษรสามหมู่ อักษรนำ ประโยค มาตราตัวสะกด และคำคล้องจอง พร้อมแบบฝึกหัดหลากหลาย โดยมีเฉลยอย่างละเอียดให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 พยัญชนะ
บทที่ 2 สระ
บทที่ 3 วรรณยุกต์ การสะกดคำ
บทที่ 4 การผันวรรณยุกต์ อักษรควบกล้ำ
บทที่ 5 อักษรสามหมู่
บทที่ 6 อักษรนำ ประโยค
บทที่ 7 มาตราตัวสะกด
บทที่ 8 คำคล้องจอง

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757415781 (ปกอ่อน) 200 หน้า
ขนาด: 211 x 293 x 10 มม.
น้ำหนัก: 540 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Think for Kids
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน