0
เก่งวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 2 +เฉลย
แบบฝึกหัดเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตรงตามหลักสูตรพุทธศักราช 2551 แบบฝึกหัด แบบทดสอบ พร้อมเฉลยแยกเล่ม
หนังสือ90.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เก่งวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 2" เป็นแบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ซึ่งผู้เรียบเรียงได้สรุปเนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ พร้อมทั้งเสริมแบบฝึกหัดในตอนท้ายของเนื้อหาทุกหน่วย และมีแนวข้อสอบปลายภาคเรียนด้านท้ายเล่ม เพื่อใช้สำหรับประเมินความรู้ ความจำ การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเนื้อหาในเรื่องต่างๆ ทำให้นักเรียนสามารถวัดผลการเรียนรู้จากการทำข้อสอบด้วยตนเอง ซึ่งสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้จากเล่มเฉลย ที่จัดทำสอดแทรกไว้ในเล่มนี้ อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้และเตรียมสอบแข่งขันต่าง ๆ ในบางเนื้อหาผู้เรียบเรียงได้เสริมความรู้ให้ละเอียดลึกซึ้งเพิ่มขึ้นด้วย

สารบัญ

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ตัวเรา
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรารักของเล่นของใช้
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ท้องฟ้าแสนสวย
- แนวข้อสอบปลายภาคเรียน
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716703058 (ปกอ่อน) 128 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 260 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน