0
เก่งวิทยาศาสตร์ ป.1 เล่ม 2 +เฉลย
สรุปเนื้อหาเข้มข้น โจทย์+แนวข้อสอบ พร้อมเฉลยแยกเล่ม พิเศษ!!! แนวข้อสอบแข่งขันท้ายเล่ม
หนังสือ132.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปเนื้อหาและแบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 2 ตรงตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบทุกหัวข้อ พร้อมอธิบายเนื้อหาสำคัญเพิ่มเติมและตัวอย่างเทคนิคการทำโจทย์ โดยมีเฉลยแยกเล่มและแนวข้อสอบประจำบท พิเศษ! เพิ่มแนวข้อสอบแข่งขัน สพฐ. สสวท. พร้อมเฉลย ใช้ประกอบการเรียนในชั้น เตรียมสอบปลายภาค หรือสอบแข่งขันต่าง ๆ

สารบัญ

หน่วยที่ 3 สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา
- วัสดุรอบตัว
- เสียงรอบตัวเรา
- แบบทดสอบท้ายบท หน่วยที่ 3

หน่วยที่ 4 โลกและท้องฟ้าของเรา
- หิน
- ท้องฟ้าและดาว
- แบบทดสอบท้ายบท หน่วยที่ 4

แนวข้อสอบแข่งขันฯ วิชาวิทยาศาสตร์
- ชุดที่ 1
- ชุดที่ 2
- ชุดที่ 3
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716704048 (ปกอ่อน) 156 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก: 310 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน