0
เก่งวิทยาศาสตร์ ป.2 เล่ม 1 +เฉลย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตพืชและสัตว์ หน่วยการเรียนที่ 2 ดินและการใช้ประโยชน์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชีวิตของเรา แบบฝึกหัด แบบทดสอบ พร้อมเฉลยแยกเล่ม เสริมแน่น!! Science Smart Test
หนังสือ90.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1 ทั้งเรื่องชีวิตพืชและสัตว์ ดินและการใช้ประโยชน์ ชีวิตของเรา พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลาย เสริมแน่น Science Smart Test ตะลุยโจทย์เตรียมสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตพืชและสัตว์ กิจกรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
- แบบฝึกหัด หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ดินและการใช้ประโยชน์ แบบฝึกหัด หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
- หน่วยการเรียนที่ 3 ชีวิตของเรา แบบฝึกหัด หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
- ตะลุยโจทย์ วิทยาศาสตร์ ป.2

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716703065 (ปกอ่อน) 140 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 280 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน