0
เก่งวิทยาศาสตร์ ป.2 เล่ม 1 +เฉลย
สรุปเนื้อหาเข้มข้นโจทย์ + แนวข้อสอบ พร้อมเฉลยแยกเล่ม พิเศษ แนวข้อสอบแข่งขัน ท้ายเล่ม
หนังสือ122.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ตรงตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ครบทุกหัวข้อ พร้อมอธิบายเนื้อหาและตัวอย่างเทคนิคการทำโจทย์พร้อมเฉลยแยกเล่มและแนวข้อสอบประจำบท พิเศษ เพิ่มแนวข้อสอบแข่งขัน พร้อมเฉลย ใช้ประกอบการเรียนในชั้น เตรียมสอบปลายภาค หรือสอบแข่งขันต่าง ๆ อีกด้วย

สารบัญ

หน่วยที่ 1 การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว
- ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
- การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
- แบบทดสอบท้ายบท หน่วยที่ 1

หน่วยที่ 2 วัสดุและการใช้ประโยชน์
- ประเภทของวัสดุและสมบัติของวัสดุ
- สมบัติของวัสดุที่ได้จากการผสมวัสดุ
- สมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุ
- การใช้ประโยชน์จากวัสดุ
- แบบทดสอบแข่งขันฯ วิชาวิทยาศาสตร์

แนวข้อสอบแข่งขันฯ วิชาวิทยาศาสตร์
- ชุดที่ 1 - ชุดที่ 5

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716703997 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 182 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก: 290 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน