0
ลด 15%
เก่งวิทยาศาสตร์ ป.2 เล่ม 2 +เฉลย
สรุปเนื้อหาเข้มข้น โจทย์+แนวข้อสอบ พร้อมเฉลยแยกเล่ม พิเศษ!!! แนวข้อสอบแข่งขันท้ายเล่ม
หนังสือ126.65 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.2 ภาคเรียนที่ 2 ตรงตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ครบทุกหัวข้อ พร้อมอธิบายเนื้อหาและตัวอย่างเทคนิคการทำโจทย์พร้อมเฉลยแยกเล่มและแนวข้อสอบประจำบท พิเศษ เพิ่มแนวข้อสอบแข่งขัน สพฐ. สสวท. พร้อมเฉลย ใช้ประกอบการเรียนในชั้น เตรียมสอบปลายภาค หรือสอบแข่งขันต่าง ๆ อีกด้วย

สารบัญ

หน่วยที่ 3 แสงและสิ่งมีชีวิต
- แสงและการมองเห็น
- สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต
- ชีวิตของพืช

หน่วยที่ 4 ดินรอบตัวเรา
- ดินและส่วนประกอบของดิน
- ประโยชน์และการปรับปรุงคุณภาพของดิน

- แนวข้อสอบแข่งขันฯ วิชาวิทยาศาสตร์

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716704017 (ปกอ่อน) 72 หน้า
ขนาด: 210 x 188 x 5 มม.
น้ำหนัก: 195 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน