0
เก่งวิทยาศาสตร์ ป.3 เล่ม 1 +เฉลย
แบบฝึกหัดเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เสริมแน่น!! ตะลุยโจทย์ เตรียมสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์
หนังสือ103.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตสัมพันธ์
- ทำไมสิ่งมีชีวิตจึงคล้ายพ่อแม่
- การพัฒนาสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
- การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมต่างๆ
ฯลฯ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 น้ำและอากาศ
- แหล่งน้ำบนโลก
- ประโยชน์ของน้ำ
- สมบัติของน้ำ
ฯลฯ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
- ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
- ทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท
- แบบทดสอบ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
ฯลฯ

ตะลุยโจทย์ วิทยาศาสตร์ ป.3 (Science Smart Test)
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716702822 (ปกอ่อน) 156 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก: 305 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน