0
เก่งวิทยาศาสตร์ ป.3 เล่ม 2 +เฉลย
แบบฝึกหัดเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตรงตามหลักสูตรพุทธศักราช 2551 เสริมแน่น! ตะลุยโจทย์ Science Smart Test เตรียมพร้อมสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์
หนังสือ103.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2 พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วัสดุรอบตัวเรา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แรงและการเคลื่อนที่
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ไฟฟ้าในบ้าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ปรากฎการณ์ของโลกและดวงอาทิตย์

- ตะลุยโจทย์ วิทยาศาสตร์ ป.3 (Science Smart Test)

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716702976 (ปกอ่อน) 164 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก: 340 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน