0
เก่งวิทยาศาสตร์ ป.3 เล่ม 2 +เฉลย
สรุปเนื้อหาเข้มข้นโจทย์ + แนวข้อสอบ พร้อมเฉลยแยกเล่ม พิเศษ แนวข้อสอบแข่งขัน สพฐ. สสวท. ท้ายเล่ม
หนังสือ141.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.3 ภาคเรียนที่ 2 ตรงตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ครบทุกหัวข้อ พร้อมอธิบายเนื้อหาและตัวอย่างเทคนิคการทำโจทย์พร้อมเฉลยแยกเล่มและแนวข้อสอบประจำบท พิเศษ เพิ่มแนวข้อสอบแข่งขัน สพฐ. สสวท. พร้อมเฉลย ใช้ประกอบการเรียนในชั้น เตรียมสอบปลายภาค หรือสอบแข่งขันต่าง ๆ อีกด้วย

สารบัญ

หน่วยที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของวัตถุและวัสดุ
- แยกออก ประกอบใหม่
- ร้อนขึ้น เย็นลง
- แบบทดสอบท้ายบท

หน่วยที่ 4 แรงในชีวิตประจำวัน
- แรงคือ อะไร
- แม่เหล็ก
- แรงแม่เหล็ก
ฯลฯ

หน่วยที่ 5 พลังงานกับชีวิต
- ดวงอาทิตย์และปรากฏการณ์ของโลก
- ดวงจันทร์ของโลก
- โลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลก
ฯลฯ

แบบทดสอบท้ายบท
แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาตร์ (สอบแข่งขันต่าง ๆ สพฐ สสวท.)

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716703928 (ปกอ่อน) 194 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 375 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน