0
เก่งวิทยาศาสตร์ ป.4 เล่ม 1 +เฉลย
แบบฝึกหัดเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สรุปเนื้อหาเข้มข้น โจทย์+แนวข้อสอบ พร้อมเฉลยแยกเล่ม พิเศษ!!! ติวเข้ม...ก่อนสอบท้ายเล่ม
หนังสือ122.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาและแบบฝึกหัดเสริมทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ครบทุกบท และเน้นแบบฝึกหัดตามเนื้อหาให้ฝึกทำ พร้อมเฉลยแยกเล่มให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนให้เข้าใจเนื้อหาได้อย่างสมบูรณ์ หรือใช้เตรียมตัวสอบได้ทั้งกลางภาคและปลายภาคได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวิต
- การจำแนกสิ่งมีชีวิต
- การจำแนกสัตว์
- การจำแนกพืช

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แรงและพลังงาน
- แรงคืออะไร
- มวลและน้ำหนัก
- แบบฝึกหัดท้ายบท เรื่อง แรงและพลังงาน
- ตัวกลางของแสง
- แบบฝึกหัดท้ายบท เรื่อง ตัวกลางของแสง

ติวเข้มก่อนสอบ
แบบทกสอบ ปลายภาคเรียน (แนวข้อสอบโจทย์แข่งขันฯ)
- ชุดที่ 1 - 2

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716703690 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก: 305 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน