0
เก่งวิทยาศาสตร์ ป.4 เล่ม 2 +เฉลย
แบบฝึกหัดเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สรุปเนื้อหาเข้มข้น โจทย์+แนวข้อสอบ พร้อมเฉลยแยกเล่ม พิเศษ!!! แนวข้อสอบแข่งขันท้ายเล่ม
หนังสือ113.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาและแบบฝึกหัดเสริมทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ครบทุกบท และเน้นแบบฝึกหัดตามเนื้อหาให้ฝึกทำพร้อมเฉลยครบทุกหัวข้อ อีกทั้งยังมีแนวข้อสอบแข่งขันพร้อมเฉลยให้ฝึกทำ ใช้ประกอบการเรียนให้เข้าใจเนื้อหาได้อย่างสมบูรณ์ หรือใช้เตรียมตัวสอบได้ทั้งกลางภาคและปลายภาคได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วัสดุและสสาร
- ประเภทของวัสดุ
- แบบฝึกหัดที่ 1
- สมบัติของวัสดุ
ฯลฯ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ระบบสุริยะและดวงจันทร์ของโลก
- ส่วนประกอบของระบบสุริยะ
- วัตถุท้องฟ้า
- แบบฝึกหัด
ฯลฯ

แนวข้อสอบโจทย์แข่งขัน
- วัสดุและสสาร
- ระบบสุริยะและดวงจันทร์ของโลก

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716703508 (ปกอ่อน) 124 หน้า
ขนาด: 188 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 250 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน