0
เก่งวิทยาศาสตร์ ป.4-5-6 (ฉบับเน้นโจทย์ข้อสอบ)
เตรียมสอบในระดับชั้น ป.4-5-6 เตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนรัฐบาลชั้นนำทั่วประเทศ เตรียมสอบข้อสอบ O-Net ป.6 ฉบับเน้นโจทย์ข้อสอบ
หนังสือ133.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

เก่งวิทยาศาสตร์ ป.4 (ฉบับเน้นโจทย์ข้อสอบ)
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การดำรงชีวิตของพืช
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การกำรงชีวิตของสัตว์
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พลังงานแสง
ฯลฯ

เก่งวิทยาศาสตร์ ป.5 (ฉบับเน้นโจทย์ข้อสอบ)
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พืชดอกและพืชไร้ดอก
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเจริญเติบโตของสัตว์
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วัสดุและสมบัติของวัสดุ
ฯลฯ

เก่งวิทยาศาสตร์ ป.6 (ฉบับเน้นโจทย์ข้อสอบ)
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายมนุษย์
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อาหารและสารอาหาร
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ระบบนิเวศ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162373671 (ปกอ่อน) 300 หน้า
ขนาด: 187 x 259 x 14 มม.
น้ำหนัก: 540 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน