0
เก่งวิทยาศาสตร์ ป.5 เล่ม 1 +เฉลย
แบบฝึกหัดเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สรุปเนื้อหาเข้มข้น โจทย์+แนวข้อสอบ พร้อมเฉลยแยกเล่ม พิเศษ!!! ติวเข้มก่อนสอบท้ายเล่ม
หนังสือ122.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาและแบบฝึกหัดเสริมทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ครบทุกบท พร้อมแนวข้อสอบปลายภาค และเฉลยละเอียดแยก (สอดในเล่ม) แถมพิเศษติวเข้มก่อนสอบท้ายเล่ม พร้อมเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แรงและพลังงาน
1.1 แรง
1.2 การวัดขนาดของแรง
1.3 การหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรง
ฯลฯ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เสียง
2.1 เสียง
2.2 แหล่งกำเนิดเสียง
2.3 ตัวกลางของเสียง
ฯลฯ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของสาร
3.1 สาร คืออะไร
3.2 สถานะของสาร
3.3 สมบัติของสาร
ฯลฯ

ตะลุยโจทย์ วิทยาศาสตร์ ป.5

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716703850 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 9 มม.
น้ำหนัก: 315 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน