0
เก่งวิทยาศาสตร์ ป.5 เล่ม 2 +เฉลย
แบบฝึกหัดเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สรุปเนื้อหาเข้มข้น โจทย์+แนวข้อสอบ พร้อมเฉลยแยกเล่ม พิเศษ!!! ติวเข้มก่อนสอบท้ายเล่ม
หนังสือ132.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาและแบบฝึกหัดเสริมทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ครบทุกบท พร้อมแนวข้อสอบปลายภาค และเฉลยละเอียดแยก (สอดในเล่ม) แถมพิเศษติวเข้มก่อนสอบท้ายเล่ม พร้อมเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วัฏจักร
- วัฏจักรน้ำ
- วัฏจักรการปรากฏของกลุ่มดาว
- แบบทดสอบท้ายบท

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สิ่งมีชีวิต
- ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
- สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
- แบบทดสอบท้ายบท

แนวข้อสอบ (เตรียมพร้อมทุกสนามสอบ)
- วัฏจักรน้ำ เมฆ หมอก น้ำค้าง และหยาดน้ำฟ้า
- วัฏจักรการปรากฏของกลุ่มดาว
- การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716703911 (ปกอ่อน) 180 หน้า
ขนาด: 185 x 259 x 9 มม.
น้ำหนัก: 350 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน