0
เก่งวิทยาศาสตร์ ป.6 เล่ม 1 +เฉลย
แบบฝึกหัดเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
หนังสือ113.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาและแบบฝึกหัดเสริมทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่ม 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ครบทุกบท พร้อมแนวข้อสอบปลายภาค และเฉลยละเอียดแยก (สอดในเล่ม) แถมพิเศษตะลุยโจทย์เพื่อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์พร้อมเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อาหารและสารอาหาร
- แบบฝึกหัด หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
- ชุดที่ 1 - ชุดที่ 4
- แบบทดสอบท้ายบท

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายมนุษย์
- แบบฝึกหัด หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
- ชุดที่ 1 - ชุดที่ 5
- แบบทดสอบท้ายบท

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
- แบบฝึกหัด หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
- ชุดที่ 1 - ชุดที่ 5
- แบบทดสอบท้ายบท

ตะลุยโจทย์ วิทยาศาสตร์ ป.6
- Science Smart Test (เตรียมสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์)
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อาหารและสารอาหาร
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายมนุษย์
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716703119 (ปกอ่อน) 168 หน้า
ขนาด: 186 x 261 x 9 มม.
น้ำหนัก: 335 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน