0
เก่งวิทยาศาสตร์ ป.6 เล่ม 1 +เฉลย
แบบฝึกหัดเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สรุปเนื้อหาเข้มข้น โจทย์+แนวข้อสอบ พร้อมเฉลยแยกเล่ม พิเศษ!!! ติวเข้มก่อนสอบท้ายเล่ม
หนังสือ122.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาและแบบฝึกหัดเสริมทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่ม 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ครบทุกบท พร้อมแนวข้อสอบปลายภาค และเฉลยละเอียดแยก (สอดในเล่ม) แถมพิเศษติวเข้มก่อนสอบท้ายเล่ม พร้อมเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 อาหารและการย่อยอาหาร
- อาหารและสารอาหาร
- ระบบย่อยอาหาร
- สรุปก่อนสอบ..."อาหารและการย่อยอาหาร"
- แบบทดสอบท้าย บทที่ 1

บทที่ 2 การแยกสารเนื้อผสม
- สาร
- การแยกสารเนื้อผสม
- สรุปก่อนสอบ..."การแยกสารเนื้อผสม"
- แบบทดสอบท้าย บทที่ 2

บทที่ 3 หินและซากดึกดำบรรพ์
- กระบวนการเกิดิน วัฏจักรหิน การนำหิน และแร่ไปใช้ประโยชน์
- วัฏจักรหิน
- การเกิดซากดึกดำบรรพ์และการนำไปใช้ประโยชน์
ฯลฯ

แนวข้อสอบปลายภาคเรียน (บทที่ 1-3)
- ชุดที่ 1 - ชุดที่ 2

ตะลุยโจทย์ วิทยาศาสตร์ ป.6 (เตรียมพร้อมสอบแข่งขันฯ)
แนวข้อสอบส่งเสริมสมรรถนะ ป.6 (วิชาวิทยาศาสตร์)

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716703867 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 285 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน