0
เก่งวิทยาศาสตร์ ป.6 เล่ม 2 +เฉลย
สรุปเนื้อหาเข้มข้น โจทย์ + แนวข้อสอบ พร้อมเฉลยแยกเล่ม พิเศษ ติวเข้มก่อนสอบ!! ท้ายเล่ม
หนังสือ132.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ตรงตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ครบทุกบททุกหัวข้อ พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบทไว้ใช้ทบทวนพร้อมเฉลย และแนวข้อสอบติวเข้มก่อนสอบพร้อมเฉลย ใช้ประกอบการเรียนในชั้น หรือเตรียมตัวสอบปลายภาค สอบ O-NET และสอบเข้า ม.1

สารบัญ

บทที่ 4 ปรากฎการณ์ของโลกและภัยธรรมชาติ
บทที่ 5 เงา อุปราคา และเทคโนโลยีอวกาศ
บทที่ 6 แรงไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า

- แนวข้อสอบปลายภาคเรียน
- แนวข้อสอบ O-NET ป.6
- แนวข้อสอบ เข้า ม.1

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716703904 (ปกอ่อน) 172 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 9 มม.
น้ำหนัก: 330 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน