0
เก่งวิทย์ ป.2 ฉบับ อ่านก่อนสอบ 1 วัน
รวมเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สั้น กระชับ เข้าใจง่าย รวมแบบฝึกท้ายบท แนวข้อสอบพร้อมเฉลย เข้าใจง่าย เจาะลึกทุกประเด็น
หนังสือ114.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เก่งวิทย์ ป.2 ฉบับ อ่านก่อนสอบ 1 วัน" เล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อย่างสั้น กระชับ พร้อมแผนผังความคิดที่จำได้ง่าย ในสาระสังเขปทั้ง 7 บท เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถเตรียมตัวทำข้อสอบ แม้จะใช้ระยะเวลาเพียง 1 วัน นอกจากนี้ ยังมีแบบฝึกหัดโจทย์ให้เด็ก ๆ ได้ฝึกทำ พร้อมเฉลยที่จะช่วยให้เด็ก ๆ สามารถเตรียมความพร้อมในการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาคได้อย่างมั่นใจ

สารบัญ

สาระสังเขปที่ 1 ชีวิตพืช
สาระสังเขปที่ 2 ชีวิตสัตว์
สาระสังเขปที่ 3 ดิน
สาระสังเขปที่ 4 ชีวิตของเรา
สาระสังเขปที่ 5 ของเล่นของใช้รอบตัว
สาระสังเขปที่ 6 พลังงานแม่เหล็กและพลังงานไฟฟ้า
สาระสังเขปที่ 7 ประโยชน์ของดวงอาทิตย์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164418370 (ปกอ่อน) 112 หน้า
ขนาด: 185 x 256 x 7 มม.
น้ำหนัก: 260 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์I Love CU, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน