0
เก่งศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนเข้า ป.1
เขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันมากมาย เพื่อเสริมการเรียนในชั้นเรียนให้เก่งขึ้น
หนังสือ160.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ออกแบบสำหรับเด็กปฐมวัย เสริมการเรียนรู้ในด้านไอคิว เป็นการปูพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นอนุบาล 1-3 โดยเด็กๆ จะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานต่างๆ ในชีวิตประจำวันผ่านรูปภาพที่สวยงามน่ารัก ช่วยทำให้จดจำคำศัพท์ที่แตกต่างกันง่ายขึ้น สามารถใช้เป็นคู่มือในการช่วยฝึกอ่านและจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ และใช้ในการเตรียมสอบเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ในระดับต่อไป

สารบัญ

- Alphabet ตัวอักษร
- Cardinal Number ตัวเลขจำนวนนับ
- Ordinal Number ตัวเลขลำดับที่
- Shape รูปทรง
- Colour สี
- Opposite คำตรงข้าม
- Preposition บุพบท
- My Face ใบหน้าของฉัน
- My Body ร่างกายของฉัน
- I Feel ฉันรู้สึก
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859735406753 (ปกอ่อน) 64 หน้า
ขนาด: 210 x 295 x 5 มม.
น้ำหนัก: 265 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์ซันไชล์ดเลิร์นนิง, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน