0
เก่งสนทนาภาษาเกาหลีกับ Korean for Daily Conversation (PDF)
รวบรวมบทสนทนาและคำศัพท์เกาหลีในชีวิตประจำวัน แบ่งเป็นหมวดหมู่ตามสถานการณ์ พร้อมคำอ่านภาษาไทย เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการสื่อสารทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างมั่นใจ
ผู้เขียน อาริดา ใจสุข
e-books(PDF) ?179.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวบรวมบทสนทนาและคำศัพท์เกาหลีในชีวิตประจำวัน แบ่งเป็นหมวดหมู่ตามสถานการณ์ พร้อมคำอ่านภาษาไทย เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการสื่อสารทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างมั่นใจ

สารบัญ

CHAPTER 1 การทักทาย
CHAPTER 2 การแนะนำตัว
CHAPTER 3 การแนะนำผู้อื่นให้รู้จักกัน
CHAPTER 4 การกล่าวลา
CHAPTER 5 การสอบถามข้อมูล
CHAPTER 6 การถามอายุ
CHAPTER 7 การพูดคุยเรื่องครอบครัว
CHAPTER 8 สภาพอากาศ
CHAPTER 9 อาชีพและการทำงาน
CHAPTER 10 งานอดิเรก
CHAPTER 11 ภาพยนตร์
CHAPTER 12 ไปเยี่ยมไข้เพื่อน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840061973 (PDF) 322 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์Life Balance, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน