0
เก่งสะกดคำ สร้างคำ ในภาษาอังกฤษ
เพื่อลดข้อผิดพลาดและใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง เหมาะสำหรับ นักเรียน นักศึกษา เพื่อยกระดับและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ
ผู้เขียน พี่ Prefixes, น้อง Suffixes
หนังสือ156.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การเรียนรู้เรื่องการสะกดคำและคำศัพท์ จะช่วยลดข้อผิดพลาดในการสะกดคำ และช่วยให้ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพมากขึ้น หลังจากคุณได้ศึกษาเนื้อหาในหนังสือ "เก่งสะกดคำ สร้างคำ ในภาษาอังกฤษ" เล่มนี้ ทั้งหมดแล้ว สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางสำหรับใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง พร้อมเนื้อหาชวนสนุก เข้าใจง่ายจากสิ่งใกล้ ๆ ตัว ที่แม้ใครพื้นฐานไม่แน่นก็สามารถที่จะฝึกฝนได้

สารบัญ

บทที่ 1 Word formation การสร้างคำ
- ค่ากริยาที่ลงด้วยเสียงพยัญชนะ
- คำกริยา 1 พยางค์เสียงยาวที่ลงท้ายด้วยเสียง
- พยัญชนะ
ฯลฯ

บทที่ 2 Spelling rules and conventions (กฎของการสะกดคำและลำดับขั้นตอนเปลี่ยนแปลงการสะกดคำต่าง ๆ)
- Plurals
- Feminine forms
- Comparative forms of adjectives
ฯลฯ

บทที่ 3 Notes on Selected Words (คำที่ควรสังเกต)

บทที่ 4 Oddities of the Language (ความแปลกประหลาดของภาษาอังกฤษ)
- Commercial English
- AS TO, AS REGARDS, WITH REGARD TO
- THE FORMER และ THE LATTER
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757413176 (ปกอ่อน) 318 หน้า
ขนาด: 140 x 205 x 15 มม.
น้ำหนัก: 360 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ADJ, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน