0
เก่งสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1 เล่ม 1 +เฉลย
แบบฝึกหัดเสริมทักษะ ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เสริมความแน่นแบบฝึกหัด และแบบทดสอบท้ายบท
หนังสือ103.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาและแบบฝึกหัดเสริมทักษะ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ครบทุกบท และเน้นแบบฝึกหัดตามเนื้อหาให้ฝึกทำ พร้อมเฉลยแยกเล่มให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนให้เข้าใจเนื้อหาได้อย่างสมบูรณ์ หรือใช้เตรียมตัวสอบได้ทั้งกลางภาคและปลายภาคได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์
- หน่วยที่ 1 ครอบครัวของเรา
- หน่วยที่ 2 โรงเรียนของฉัน
- หน่วยที่ 3 ฉลาดออม ฉลาดใช้

ประวัติศาสตร์
- หน่วยที่ 1 ตนเองและครอบครัว
- หน่วยที่ 2 วัน เวลา
- หน่วยที่ 3 ความเปลี่ยนแปลง

พระพุทธศาสนา
- หน่วยที่ 1 บ้านของเสรี
- หน่วยที่ 2 ชุมชนของเสรี

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716703720 (ปกอ่อน) 156 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก: 310 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน