0
เก่งสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1 เล่ม 2 +เฉลย
แบบฝึกหัดเสริมทักษะ ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เสริมความแน่นแบบฝึกหัด และแบบทดสอบท้ายบท
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบฝึกหัดที่สำคัญหลากหลายรูปแบบวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท และมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม
- หน่วยที่ 4 ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน
- หน่วยที่ 5 สิ่งแวดล้อมรอบตัว

ประวัติศาสตร์
- หน่วยที่ 4 สัญลักษณ์ที่แสดงความเป็นชาติไทย
- หน่วยที่ 5 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น

พระพุทธศาสนา
- หน่วยที่ 3 วัดในชุมชน
- หน่วยที่ 4 โรงเรียนของเสรี

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716703737 (ปกอ่อน) 152 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก: 305 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน