0
ลด 15%
เก่งสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3 เล่ม 1 +เฉลย
สรุปเนื้อหาสาระครบรายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์และภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนา เสริมความแน่นแบบฝึกหัด และแบบทดสอบท้ายบท
หนังสือ102.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เก่งสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3 เล่ม 1" เล่มนี้ จัดทำขึ้นตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ หน้าที่พล วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมเศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนา พร้อมด้วยแบบทดสอบท้ายบทอย่างสมบูรณ์ และมีเฉลยซึ่งแทรกไว้ในแบบฝึกหัดเสริมทักษะเล่มนี้แล้ว เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม
- เศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์
- หน่วยที่ 1 ประเพณีและวัฒนธรรม
- หน่วยที่ 2 ชุมชนน่าอยู่
- หน่วยที่ 3 อยู่อย่างไทยใช้ปัญญา

ประวัติศาสตร์
- หน่วยที่ 1 วัน เวลา
- หน่วยที่ 2 สืบค้นเรื่องราวในอดีต
- หน่วยที่ 3 การตั้งถิ่นฐานและการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน

พระพุทธศาสนา
- บทที่ 1 รากฐานวัฒนธรรมไทย
- บทที่ 2 พระบรมศาสดาของเรา
- บทที่ 3 พระธรรมนำชีวิต

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716702372 (ปกอ่อน) 120 หน้า
ขนาด: 186 x 258 x 7 มม.
น้ำหนัก: 245 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน