0
ลด 15%
เก่งสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3 เล่ม 2 +เฉลย
สรุปเนื้อหาและสาระครบทุกรายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์และภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนา เสริมความแน่นแบบฝึกหัดและแบบทดสอบท้ายบท
หนังสือ102.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เก่งสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3 เล่ม 2" เล่มนี้ จัดทำขึ้นตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์และภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนา พร้อมด้วยแบบทดสอบท้ายบทอย่างสมบูรณ์ และมีเฉลยซึ่งแทรกไว้ในแบบฝึกหัดเสริมทักษะเล่มนี้แล้ว เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์
- หน่วยที่ 4 แผนที่ แผนผัง ภาพถ่าย
- หน่วยที่ 5 สิ่งแวดล้อมรอบตัว

ประวัติศาสตร์
- หน่วยที่ 4 ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน
- หน่วยที่ 5 บุคคลสำคัญของชาติไทย

พระพุทธศาสนา
- หน่วยที่ 4 ใจสงบพบสว่าง
- หน่วยที่ 5 วิถีชาวพุทธ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716702495 (ปกอ่อน) 108 หน้า
ขนาด: 185 x 259 x 6 มม.
น้ำหนัก: 230 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน