0
เก่งอังกฤษพิชิตไวยากรณ์ ฉบับแอดวานซ์
เน้นหลักภาษา ความหมาย วิธีใช้ โครงสร้าง รูปประโยค กลุ่มคำ หลักไวยากรณ์ที่ถูกต้อง จำเป็นและสำคัญ เรียนรู้ด้วยตนเองตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงระดับปริญญาโท
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ได้บรรจุหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ และเทคนิคการใช้ต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้อ่านจะได้เรียนรู้หลักไวยากรณ์สำคัญที่ต้องใช้ จำเป็นต้องรู้ เข้าใจความหมาย โครงสร้าง ประโยค คำศัพท์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมด้วยคำอธิบาย ตัวอย่างที่ชัดเจน และแบบทดสอบ สามารถเรียนรู้ได้ง่าย พูดได้เร็ว นำไปใช้ในการสอบ เรียน เขียน อ่าน และฝึกพูดได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง

สารบัญ

บทที่ 1 Alphabet and Vowel ทบทวนพยัญชนะ และสระภาษาอังกฤษ
บทที่ 2 Grammar Review ทบทวนหลักไวยากรณ์น่ารู้
บทที่ 3 Nouns คำนาม
บทที่ 4 Articles คำนำหน้านาม
บทที่ 5 Number of Nouns พจน์ของนาม
บทที่่ 6 Numbers in English ตัวเลขในภาษาอังกฤษ
บทที่ 7 Pronouns คำสรรพนาม
บทที่ 8 Verbs กริยา
บทที่ 9 Adverbs กริยาวิเศษณ์
บทที่ 10 Adjectives คำคุณศัพท์
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- Best Seller

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164297050 (ปกอ่อน) 468 หน้า
ขนาด: 187 x 261 x 22 มม.
น้ำหนัก: 670 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์Book & Blessing
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน