0
เก่งอังกฤษ 99 ชั่วโมง
เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองเริ่มพื้นฐานการเรียนรู้หลักหัวใจภาษาอังกฤษ และสนุกกับการฝึกบทสนทนาง่าย ๆ เก่งได้ใน 99 ชั่วโมง
หนังสือ151.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาสากลที่ใช้ติดต่อสื่อสารได้ทั่วโลก เปรียบเสมือนภาษาที่สำคัญซึ่งเราทุกคนจำเป็นต้องรู้เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไม่เคอะเขิน การเรียนภาษาอังกฤษจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก แต่ปัญหาหนึ่งที่คนไทยมักประสบก็คือ การพูดและหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ที่ไม่ว่าจะเรียนมาอย่างไรก็พูดและใช้ไม่ถูกสักที ซึ่งเราสามารถแก้ไขและพัฒนาได้ด้วยหนังสือเล่มนี้ ที่จะช่วยให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยการฝึกด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นวิธีที่ฉลาด ประหยัด รวมทั้งได้สร้างพัฒนาการทางภาษา เพราะคุณสามารถฝึกทักษะการพูด อ่าน เขียน ได้ทุกเวลาที่ต้องการ หรือจะฝึกตามเวลาที่กำหนดไว้ก็ได้

สารบัญ

- ชั่วโมงที่ 1-2
- อักษรภาษาอังกฤษทั้ง 4 แบบ
- ภาษาอังกฤษ 26 ตัว กับภาษาไทย
- เสียงสระของภาษาอังกฤษเทียบกับภาษาไทย
- พยัญชนะคู่

- ชัวโมงที่ 3-4 ฝึกผสมคำภาษาอังกฤษง่าย ๆ จากสระและฝึกอ่าน
- ชั่วโมงที่ 5 การเขียนชื่อภาษาอังกฤษ
- ชั่วโมงที่ 6-8 การอ่านออกเสียงศัพท์ภาษาอังกฤษ
- ชัวโมงที่ 9-12 ตัวเลข
- ชั่วโมงที่ 13 วันเดือน ปี และเวลา
- ชั่วโมงที่ 14 การอ่านเวลา
- ชั่วโมงที่ 15-20 "Verb" คำกริยา
- ชัวโมงที่ 21-22 หัวใจภาษาอังกฤษ
- ชัวโมงที่ 23-25 คำนำหน้านาม Article
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165784726 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 140 x 203 x 10 มม.
น้ำหนัก: 230 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เพชร Diamond, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน