0
เก่งแกรมม่าญี่ปุ่น! (PDF)
คำศัพท์จำเป็นกว่า 700 คำ รู้ไว้พูดและเขียนญี่ปุ่นเก่งมาก เหมือนเจ้าของภาษา เคล็ดลับเก่งผันคำกริยา & คำคุณศัพท์ภาษาญี่ปุ่น อ่านเข้าใจง่าย ใช้ได้ทันที!
หนังสือ175.75 บาท
e-books(PDF) ?149.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

               การผันคำคุณศัพท์และคำกริยามีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งบางครั้งอาจสร้างความสับสนในการนำไปใช้ให้กับผู้เรียนและผู้สนใจภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก ดังนั้น หนังสือ "เก่งแกรมม่าญี่ปุ่น!" เล่มนี้ จึงได้รวบรวมหลักการผันคำคุณศัพท์ และคำกริยา พร้อมการนำไปใช้ในประโยคต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน รวมทั้งรวบรวมคำศัพท์ที่จำเป็นกว่า 700 คำ คำคุณศัพท์ และคำศัพท์คำกริยาที่ใช้กันทั่วไปและมักออกข้อสอบบ่อยๆ ไว้อีกด้วย เหมาะสำหรับนักเรียน-นักศึกษา และผู้ที่เตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

สารบัญ

Part 1 : คำคุณศัพท์
1. รู้จักคำคุณศัพท์ในภาษาญี่ปุ่น
2. การผันคำคุณศัพท์
3. รวมศัพท์คำคุณศัพท์

Part 2 : คำกริยา
4. รู้จักคำกริยาในภาษาญี่ปุ่น
5. การผันคำกริยารูปพจนานุกรม
6. การผันคำกริยารูป ~?
7. การผันคำกริยารูป ~? (รูปอดีต)
8. การผันคำกริยารูป ~??
9. การผันคำกริยารูปสามารถ
10. การผันคำกริยารูปถูกกระทำ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744143754 (PDF) 256 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน