0
เก่งไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น
เล่มเดียวครบ จบทุกหลัก เตรียมพร้อมการสอบวัดระดับ N5 - N4
หนังสือ403.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การเรียนเรื่องไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้การเรียนภาษาญี่ปุ่นของนักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เนื่องจากได้มีการทำความเข้าใจในหลักต่างๆ อย่างกระจ่างชัดเก่ง

    "ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น" เล่มนี้ ถือเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่มีความครบครัน และคัดสรรเนื้อหาได้อย่างครบถ้วน โดยนักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที 4-6 หรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น ก็สามารถใช้อ่านเพื่อทบทวนบทเรียนและเตรียมตัวสอบได้ นอกจากนี้ผู้ที่สนใจจะเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ N4-N5 ก็สามารถใช้หนังสือเล่มนี้ได้เช่นเดียวกัน เพราะเนื้อหาภายในเล่ม ไดจั้ดเรียงไวยากรณ์ตามเนื้อหาของหลักสูตรอย่างเป็นหมวดหมู่ พร้อมได้สรุปกลุ่มคำศัพท์ที่จำเป็นจะต้องรู้และต้องใช้ในการสอบ และมีแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท พร้อมเฉลยอย่างละเอียดจำนวน 6 ชุดด้วยกัน ทั้งยังเสริมด้วยบทสรุปพื้นฐานไวยากรณ์อีกด้วย

สารบัญ

- มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
- มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
- มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
- มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
- มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
- มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2
- สรุปพื้นฐานไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165783750 (ปกอ่อน) 360 หน้า
ขนาด: 186 x 261 x 20 มม.
น้ำหนัก: 720 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์I Love CU, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน