0
เก่งไวไม่ยาก ภาษาไทย ป.4 มั่นใจเต็ม 100 +เฉลย
ฝึกฝนหลักภาษาไทยตั้งแต่ คำ ประโยค การสื่อสาร การใช้งานภาษาไทย ด้วยการสะสมทักษะอย่างเป็นขั้นตอน เพิ่มคะแนนภาษาไทย พร้อมกับเพิ่มความรู้สึกที่ดีต่อภาษไทย ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีในการเรียนต่อไป
หนังสือ209.00 บาท
e-books(PDF) ?220.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ภาษาไทย ภาษาที่เราคุ้นเคยกันมาตั้งแต่เกิด ภาษาไทยมีพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ประสมกันจนเกิดเป็นคำ คำประกอบขึ้นเป็นประโยค การเรียนที่ช่วยให้ทำข้อสอบวิชาภาษาไทยได้ดีนั้น น้อง ๆ ควรฝึกสังเกตประเภทของคำและประโยค ตลอดจนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะสร้างความคุ้นเคย เมื่อเจอโจทย์ข้อสอบเราจะสามารถนึกวิธีทำได้ง่ายขึ้น

       "เก่งไวไม่ยาก ภาษาไทย ป.4 มั่นใจเต็ม 100" เล่มนี้ จึงเน้นให้น้อง ๆ ได้ฝึกฝนและทำแบบฝึกหัดตามบทการเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในเล่มประกอบด้วย เนื้อหาตามหลักสูตรวิชาภาษาไทยโดยสรุปและแบบฝึกหัดท้ายบท ทั้งในส่วนของหลักภาษาไทยและวรรณคดีลำนำ แบบฝึกหัดออกแบบเพื่อช่วยให้นักเรียนฝึกทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ช่วยให้รู้จักสังเกตคำและรูปประโยคอย่างถูกต้อง แบบฝึกหัดทั้งหมดอ้างอิงตามหลักสูตรของ สพฐ. สามารถใช้ร่วมกับหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยได้ ช่วยให้นักเรียนเตรียมพร้อมกับการสอบทุกครั้งอย่างมั่นใจ

สารบัญ

บทที่ 1 เสียงในภาษาไทย
บทที่ 2 มาตราตัวสะกด
บทที่ 3 คำเป็น คำตาย
บทที่ 4 ไตรยางศ์และการผันอักษร
บทที่ 5 อักษรควบและอักษรนำ
บทที่ 6 คำพ้อง
บทที่ 7 ชนิดของคำไทย
บทที่ 8 เครื่องหมายวรรคตอนและอักษรย่อ
บทที่ 9 วลีและประโยค
บทที่ 10 ภาษาถิ่น คำสุภาพ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859161007418 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 12 มม.
น้ำหนัก: 530 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน