0
เก่งไว ไม่ยาก ภาษาไทย ป.6 มั่นใจเต็ม 100 +เฉลย
ฝึกฝนหลักภาษาไทยตั้งแต่ คำ ประโยค การสื่อสาร การใช้งานภาษาไทย ด้วยการสะสมทักษะอย่างเป็นขั้นตอน เพิ่มคะแนนภาษาไทย พร้อมกับเพิ่มความรู้สึกที่ดีต่อภาษไทย ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีในการเรียนต่อไป
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เก่งไว ไม่ยาก ภาษาไทย ป.6 มั่นใจเต็ม 100" เล่มนี้ เป็นแบบฝึกเสริมทักษะและพัฒนาความรู้ด้านภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เน้นฝึกฝนและทำแบบฝึกหัดตามบทการเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในเล่มประกอบด้วย เนื้อหาตามหลักสูตรวิชาภาษาไทยโดยสรุปและแบบฝึกหัดท้ายบท ทั้งในส่วนของหลักภาษาไทยและวรรณคดีลำนำ แบบฝึกหัดออกแบบเพื่อช่วยให้นักเรียนฝึกทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ช่วยให้รู้จักสังเกตคำและรูปประโยคอย่างถูกต้อง แบบฝึกหัดทั้งหมดอ้างอิงตามหลักสูตรของ สพฐ. สามารถใช้ร่วมกับหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยได้ ช่วยให้นักเรียนเตรียมพร้อมกับการสอบทุกครั้งอย่างมั่นใจ

สารบัญ

บทที่ 1 ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนัย
บทที่ 2 ชนิดของคำไทย
บทที่ 3 คำควบกล้ำ
บทที่ 4 คำประสม คำซ้อน คำซ้ำ
บทที่ 5 อักษรนำ
บทที่ 6 คำที่มีตัวการันต์
บทที่ 7 คำพ้อง
บทที่ 8 คำไทยแท้
บทที่ 9 คำยืมภาษาต่างประเทศ
บทที่ 10 คำสมาส คำสนธิ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859161008286 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 193 x 255 x 22 มม.
น้ำหนัก: 520 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน