0
เก่ง คณิตศาสตร์ ป.2 เล่ม 2 +เฉลย
แบบฝึกหัดเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โจทย์ข้อสอบท้ายบท แนวข้อสอบปลายภาคเรียน พร้อมเฉลยแยกเล่ม
หนังสือ113.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เก่ง คณิตศาสตร์ ป.2 เล่ม 2" เล่มนี้ แบบฝึกหัดเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยเน้นการฝึกคิดวิเคราะห์ ทบทวนเนื้อหา การแก้โจทย์ปัญหา ครบทุกบท ทุกหัวข้อ อีกทั้งโจทย์ข้อสอบท้ายบทและแนวข้อสอบปลายภาค พร้อมเฉลยแยกเล่ม ใช้ประกอบการเรียนหรือเตรียมตัวสอบปลายภาคหรือสอบแข่งขันได้อย่างมั่นใจ

สารบัญ

บทที่ 6 การหาร
บทที่ 7 เวลา
บทที่ 8 การวัดปริมาตร
บทที่ 9 รูปเรขาคณิต
บทที่ 10 การบวก ลบ คูณ หาร
บทที่ 11 แผนภูมิรูปภาพ

- แนวข้อสอบปลายภาค

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716703539 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 305 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน