0
เก่ง คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.2 เล่ม 1 +เฉลย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ส. 2560) พิชิตเกรด 4 ติวเนื้อหา แบบฝึกหัด แบบทดสอบทุกบท พร้อมสูตรลัดในเล่ม
หนังสือ132.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุป Note   วิชา "คณิตศาสตร์เพิ่มเติม" ชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ครบทุกหัวข้อตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 พร้อมแบบฝึกหัดครบทุกเรื่อง นอกจากนี้ยังรวบรวมโจทย์ยากไว้ท้ายบทให้ฝึกทำ และตัวอย่างข้อสอบในแต่ละบท พร้อมเฉลยครบถ้วนทุกข้อ ใช้ประกอบการเรียนหรือเตรียมตัวสอบปลายภาคหรือสอบแข่งขันได้อย่างมั่นใจ

สารบัญ

บทที่ 1 สมบัติของเลขยกกำลัง
บทที่ 2 พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม
บทที่ 3 การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ
บทที่ 4 การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716703355 (ปกอ่อน) 128 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 6 มม.
น้ำหนัก: 290 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน