0
เก่ง ฉลาด ด้วยสรุปหลักและแบบฝึกเพิ่มทักษะ ภาษาอังกฤษ ป.1
เสริมการเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ โดยเนื้อหาสาระยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการฉบับล่าสุด มีหลักไวยากรณ์ที่สรุปไว้อย่างกระชับ เข้าใจง่าย และแบบฝึกหัดที่ฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ
หนังสือ270.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เสริมการเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ โดยเนื้อหาสาระยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการฉบับล่าสุด มีหลักไวยากรณ์ที่สรุปไว้อย่างกระชับ และเข้าใจง่าย และแบบฝึกหัดที่ฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ ปรับพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ง่ายไปยาก เพื่อต่อยอดการเรียนในชั้นที่สูงขึ้นในอนาคตอย่างมั่นคง

สารบัญ

Unit 1 English Alphabet
Unit 2 Speaking
Unit 3 Colours
Unit 4 Numbers
Unit 5 Time
Unit 6 Shapes
Unit 7 Our School
Unit 8 Animals
Unit 9 Body Parts
Unit 10 My Family
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757414210 (ปกอ่อน) 280 หน้า
ขนาด: 210 x 294 x 15 มม.
น้ำหนัก: 745 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ต้นกล้า, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน