0
เก่ง ฉลาด ด้วยสรุปหลักและแบบฝึกเพิ่มทักษะ ภาษาอังกฤษ ป.2
สนุกกับการเรียนรู้ และเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษที่ดีให้กับเด็ก ๆ ปรับพื้นฐานความเข้าใจ ตั้งแต่เริ่มต้น จากง่ายไปยาก หมั่นฝึกฝน ค่อย ๆ เรียนรู้ทีละแบบฝึกหัด
หนังสือ270.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เสริมการเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ โดยเนื้อหาสาระยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการฉบับล่าสุด มีหลักไวยากรณ์ที่สรุปไว้อย่างกระชับ และเข้าใจง่าย และแบบฝึกหัดที่ฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ ปรับพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ง่ายไปยาก เพื่อต่อยอดการเรียนในชั้นที่สูงขึ้นในอนาคตอย่างมั่นคง

สารบัญ

Part 1 Alphabet & Speaking
Part 2 Words
Part 3 Vowels & Rhyuming Words
Part 4 Nouns & Articles
Part 5 Verbs
Part 6 Adjectives & Opposite Words
Part 7 Pronouns
Part 8 Prepositions
Part 9 Prepositions
Part 10 Phonics : Consonant Blends
etc.

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757414227 (ปกอ่อน) 280 หน้า
ขนาด: 210 x 293 x 15 มม.
น้ำหนัก: 735 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ต้นกล้า, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน