0
เก่ง ภาษาอังกฤษ ป.5 เล่ม 2 +เฉลย
ติวเข้มก่อนสอบ ปูพื้นฐานหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Graammar Conversation Reading and Vocabulary แบบทดสอบ + แนวข้อสอบ ปลายภาคเรียน พร้อมเฉลยแยกเล่ม
หนังสือ103.55 บาท
สภาพเก่าปานกลาง54.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เก่งภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 2" เป็นแบบฝึกหัดเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จัดทำขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการใช้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) Conversation Reading and Vocabulary พร้อมแบบทดสอบแยกตามบท และเฉลยแยกเล่ม เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

Grammar
- Lesson 7 Too (มากเกินไป)
- Lesson 8 Enough (เพียงพอ, พอเพียง)
- Lesson 9 Connectives (คำเชื่อม)
ฯลฯ

Conversation
- Conversation 3 การถามที่อยู่และการตอบ
- Conversation 4 การสนทนาทางโทรศัพท์
- Conversation 5 การสนทนาอื่น ๆ ที่นักเรียนควรทราบ
ฯลฯ

Reading and Vocabulary
- Unit 4 Read The Story and Answer the Questions การอ่านและตอบคำถาม
- Unit 5 Read and Sing This Song การอ่านและร้องเพลง
- Unit 6 Match The Pictures About Tom With The Sentences
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716703423 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 295 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน