0
เก่ง...ภาษาไทย ป.1 (เล่ม 1) (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) +เฉลย
แบบฝึกหัดเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) แบบทดสอบ แบบฝึก ครบถ้วน แนวข้อสอบปลายภาคเรียน พร้อมเฉลยแยกเล่มทุกชุด
ผู้เขียน ชนนัย ลูกเสือ
หนังสือ85.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    แบบฝึกเสริมทักษะ "เก่งภาษาไทย" เล่มนี้ ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สร้างขึ้นโดยให้ครอบคลุมเนื้อหาตามหนังสือแบบเรียน เพื่อให้ผู้นำไปใช้ได้เรียนรู้เนื้อหาในบทเรียนได้อย่างเข้าใจและกระชับมากขึ้น โดยมีแบบทดสอบ แบบฝึก ครบถ้วน แนวข้อสอบปลายภาคเรียน พร้อมเฉลยแยกเล่มทุกชุด เหมาะสำหรับการเตรียมตัวสอบของนักเรียน ทั้งการสอบเก็บคะแนนประจำบท และเตรียมสอบปลายภาคเรียน

สารบัญ

ภาษาพาที
- บทที่ 1 ใบโบก ใบบัว
- บทที่ 2 ภูผา
- บทที่ 3 เพื่อนกัน
- บทที่ 4 ตามหา
- บทที่ 5 ไปโรงเรียน
- บทที่ 6 โรงเรียนลูกช้าง

วรรณคดีลำนำ
- บทที่ 1 เจ้าเนื้ออ่อน เอย
- บทที่ 2 มา เล่น กัน ไหม
- บทที่ 3 ของ เธอ ของ ฉัน
- บทที่ 4 ฝน ตก แดด ออก

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716703447 (ปกอ่อน) 124 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 6 มม.
น้ำหนัก: 255 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน