0
เก่ง...ภาษาไทย ป.1 (เล่ม 2) (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) +เฉลย
แบบทดสอบความรู้เนื้อหาแต่ละบท แบบฝึกทักษะการแต่งประโยค แบบฝึกการเขียนเขียนคำยาก แบบฝึกการใช้คำและการใช้ภาษา แนวข้อสอบปลายภาคเรียน พร้อมเฉลยแยกเล่มทุกชุด
ผู้เขียน ชนนัย ลูกเสือ
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาและแบบฝึกหัดเสริมทักษะ วิชา "ภาษาไทย" ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 2 ตรงตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบทุกบท ทุกหัวข้อ อีกทั้งโจทย์ข้อสอบท้ายบทและแนวข้อสอบปลายภาคพร้อมเฉลยแยกเล่ม ใช้ประกอบการเรียน และเตรียมตัวสอบกลางภาคและปลายภาค

สารบัญ

ภาษาพาที
- บทที่ 7 เพื่อนรัก เพื่อนเล่น
- บทที่ 8 พูดเพราะ
- บทที่ 9 เกือบไป
- บทที่ 10 เพื่อนรู้ใจ
- บทที่ 11 ช้างน้อยน่ารัก
- บทที่ 12 วันสงกรานต์

วรรณคดีลำนำ
- บทที่ 5 เรา รัก เมืองไทย
- บทที่ 6 ตั้งไข่ ล้ม ต้ม ไข่ กิน
- บทที่ 7 แมว เหมียว
- บทที่ 8 กระต่าย กับเต่า

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716703386 (ปกอ่อน) 128 หน้า
ขนาด: 187 x 260 x 6 มม.
น้ำหนัก: 265 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน