0
เก่ง...ภาษาไทย ป.2 เล่ม 1 (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) +เฉลย
แบบทดสอบ การแต่งประโยค แบบฝึก การใช้คำและการใช้ภาษา แนวข้อสอบ พร้อมเฉลยแยกเล่มทุกชุด เสริมแน่นท้ายเล่ม ชุดข้อสอบเพิ่มเติม ความรู้หลักภาษาไทย
ผู้เขียน ชนนัย ลูกเสือ
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

      รวมแบบฝึกหัดที่สำคัญหลากหลายรูปแบบวิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท และมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

ภาษาพาที
- บทที่ 1 น้ำใส
- บทที่ 2 ใจหาย
- บทที่ 3 ครัวป่า
- บทที่ 4 กลัวทำไม
- บทที่ 5 ชีวิตใหม่
ฯลฯ

วรรณคดีลำนำ
- บทที่ 1 ดอกสร้อยแสนงาม
- บทที่ 2 นิทานอ่านใหม่
- บทที่ 3 รื่นรสสักวา

แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 (บทที่ 1-3)
แนวข้อสอบเพิ่มเติม...ความรู้หลักภาษาไทย

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716703102 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 185 x 261 x 8 มม.
น้ำหนัก: 335 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน