0
เก่ง...ภาษาไทย ป.2 เล่ม 1 (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) +เฉลย
แบบทดสอบ แบบฝึก ครบถ้วน แนวข้อสอบปลายภาคเรียน พร้อมเฉลยแยกเล่มทุกชุด เพิ่มเติม ชุดกิจกรรม และแนวข้อสอบ (เน้นหลักภาษา ท้ายเล่ม)
ผู้เขียน ชนนัย ลูกเสือ
หนังสือ103.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    แบบฝึกเสริมทักษะ "เก่งภาษาไทย" เล่มนี้ ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สร้างขึ้นโดยให้ครอบคลุมเนื้อหาตามหนังสือแบบเรียน เพื่อให้ผู้นำไปใช้ได้เรียนรู้เนื้อหาในบทเรียนได้อย่างเข้าใจและกระชับมากขึ้น โดยมีแบบทดสอบ แบบฝึก ครบถ้วน แนวข้อสอบปลายภาคเรียน พร้อมเฉลยแยกเล่มทุกชุด เหมาะสำหรับการเตรียมตัวสอบของนักเรียน ทั้งการสอบเก็บคะแนนประจำบท และเตรียมสอบปลายภาคเรียน

สารบัญ

ภาษาพาที
- บทที่ 1 น้ำใส
- บทที่ 2 ใจหาย
- บทที่ 3 ครัวป่า
- บทที่ 4 กลัวทำไม
- บทที่ 5 ชีวิตใหม่
- บทที่ 6 มีน้ำใจ

วรรณคดีลำนำ
- บทที่ 1 ดอกสร้อยแสนงาม
- บทที่ 2 นิทานอ่านใหม่
- บทที่ 3 รื่นรสสักวา

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716703454 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 187 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก: 335 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน