0
เก่ง...ภาษาไทย ป.2 เล่ม 2 (ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ) +เฉลย
แบบทดสอบ แบบฝึกครบถ้วน แนวข้อสอบปลายภาค พร้อมเฉลยแยกเล่มทุกชุด เสริมแน่น ชุดข้อสอบเพิ่มเติม ความรู้หลักภาษาไทย ท้ายเล่ม
ผู้เขียน ชนนัย ลูกเสือ
หนังสือ103.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เก่ง...ภาษาไทย ป.2 เล่ม 2 (ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ) +เฉลย" เล่มนี้ ได้รวมแบบฝึกหัดที่สำคัญหลากหลายรูปแบบวิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 2 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท และมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

ภาษาพาที
บทที่ 7 นักคิดสมองใส
บทที่ 8 โลกร้อน
บทที่ 9 รักพ่อ รักแม่
บทที่ 10 เข็ดแล้ว
บทที่ 11 เด็กดี
บทที่ 12 ชาติของเรา

วรรณคดีลำนำ
บทที่ 4 ไก่แจ้แซ่เสียง
บทที่ 5 ภาพวาดของสีเทียน
บทที่ 6 ยายกะตา

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716702648 (ปกอ่อน) 164 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก: 335 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน