0
เก่ง...ภาษาไทย ป.3 เล่ม 1 (ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ) +เฉลย
แบบทดสอบ แบบฝึก ครบถ้วน แนวข้อสอบปลายภาคเรียน พร้อมเฉลยแยกเล่มทุกชุด
ผู้เขียน ชนนัย ลูกเสือ
หนังสือ113.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    แบบฝึกเสริมทักษะ "เก่งภาษาไทย" เล่มนี้ ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สร้างขึ้นโดยให้ครอบคลุมเนื้อหาตามหนังสือแบบเรียน เพื่อให้ผู้นำไปใช้ได้เรียนรู้เนื้อหาในบทเรียนได้อย่างเข้าใจและกระชับมากขึ้น โดยมีแบบทดสอบ แบบฝึก ครบถ้วน แนวข้อสอบปลายภาคเรียน พร้อมเฉลยแยกเล่มทุกชุด เหมาะสำหรับการเตรียมตัวสอบของนักเรียน ทั้งการสอบเก็บคะแนนประจำบท และเตรียมสอบปลายภาคเรียน

สารบัญ

ภาษาพาที
- บทที่ 1 ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว
- บทที่ 2 แต่เด็กซื่อไว้
- บทที่ 3 ป่านี้มีคุณ
- บทที่ 4 อาหารดี ชีวีมีสุข
- บทที่ 5 ทำดี อย่าหวั่นไหว
- บทที่ 6 พลังงานคือชีวิต
- บทที่ 7 ความฝันเป็นจริงได้
- บทที่ 8 ภูมิใจภาษาไทยของเรา

ภาษาคดีลำนำ
- บทที่ 1 กระต่ายไม่ตื่นตูม
- บทที่ 2 แม่ไก่อยู่ในตะกร้า
- บทที่ 3 เด็กเอ๋ยเด็กน้อย

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716703829 (ปกอ่อน) 188 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 9 มม.
น้ำหนัก: 385 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน