0
เก่ง...ภาษาไทย ป.4 เล่ม 2 (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) +เฉลย
แบบทดสอบ แบบฝึก ครบถ้วน แนวข้อสอบปลายภาคเรียน พร้อมเฉลยแยกเล่มทุกชุด เพิ่มเติม ชุดกิจกรรม และแนวข้อสอบ (เน้นหลักภาษา ท้ายเล่ม)
ผู้เขียน ชนนัย ลูกเสือ
หนังสือ103.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบฝึกหัดที่สำคัญหลากหลายรูปแบบวิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 2 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท และมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

ภาษาพาที
- บทที่ 9 สนุกสนานกับการเล่น
- บทที่ 10 หนูเอยจะบอกให้
- บทที่ 11 คนดีศรีโรงเรียน
- บทที่ 12 สารพิษในชีวิตประจำวัน
- บทที่ 13 อย่างนี้ดีควรทำ
ฯลฯ

วรรณคดีลำนำ
- บทที่ 5 ดวงจันทร์ของลำเจียก
- บทที่ 6 ห้องสมุดป่า
- บทที่ 7 เที่ยวเมืองพระร่วง
- แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 (วรรณคดีลำนำ)

ชุดกิจกรรม...เพิ่มเติม
แนวข้อสอบ ภาษาไทย...เพิ่มเติม

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716703133 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 186 x 261 x 8 มม.
น้ำหนัก: 335 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน